Katolikus Kassa

A kassai Szent Gellért pasztorációs központ honlapja

Szinodális út

     Ferenc pápa püspöki szinódust hívott össze 2023 őszére, aminek témája az Egyház szinodális jellege.

Mit jelent a szinodalitás?

Ferenc pápa a szinódus összehívásával arra hívja az egész Egyházat, hogy reflektáljon a saját életére és küldetésére. Ebben a folyamatban, amelynek kulcsszavai a közösség, részvétel, küldetés, minden embernek helye és szerepe van!

A „szinódus” egy ősi szó az Egyház hagyományában, és azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelenti, amely az Egyház életét és küldetését jellemzi: Isten népe együtt vándorol, és abba a közösségbe gyűlik, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a Szentlélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot.

Isten egész népe a keresztség által közös méltóságban és hivatásban osztozik. Keresztségünk alapján mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy aktív részesei legyünk az Egyház életének. A plébániákon, közösségekben, lelkiségi mozgalmakban és a közösség más formáiban nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, amely buzdít, hogy az Evangéliumot hirdessük, szóban és a szeretetszolgálat által. A Szentlélek azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és életerőt leheljen az Egyházba, és mélyebb közösségbe vezessen minket a világban való küldetésünk érdekében.

Miközben az Egyház elindul ezen a szinódusi úton, arra kell törekednünk, hogy a hiteles meghallgatás és megkülönböztetés tapasztalataiba merüljünk, és hogy azzá az Egyházzá váljunk, aminek Isten akar minket. A szinodalitás tehát nem annyira egy esemény, sokkal inkább egy stílus és egy létmód, ahogyan az Egyház a küldetését a világban beteljesíti. A jelenlegi szinódusi folyamatot, amelyre vállalkozunk, egy alapvető kérdés irányítja: Hogyan  történik  ez  az  „együtt  haladás”  ma Egyházunkban?  Milyen  lépésekre  hív minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk az „együtt haladásunkban”?

Ennek a szinódusi folyamatnak a célja nem csupán egy sor gyakorlat elvégzése, amely elkezdődik és aztán abbamarad, hanem inkább egy olyan utazás, amely hitelesen növekszik a közösség és a küldetés felé, amelynek megélésére Isten hívja az Egyházat a harmadik évezredben. Ez a közös utazás arra hív meg minket, hogy újítsuk meg mentalitásunkat és egyházi struktúráinkat az idők jeleinek fényében.

Isten egész népének meghallgatása az Egyházat abban fogja segíteni, hogy olyan lelkipásztori döntéseket hozzon, amelyek a legjobban megfelelnek Isten akaratának, hogy az Egyház szolgálhassa az Isten és az emberiség párbeszédét, és egy olyan Egyházzá legyen, amely gyümölcsözőbben szolgálja a mennyek országának eljövetelét.

Éppen ezért fontos számunkra és a szinódusi előkészülethez tartozik, hogy meghallgassuk ezekről a témákról a Kassai Főegyházmegyében élő embereket, valamint megismerjük véleményüket a Katolikus Egyházról.

A Kassai Főegyházmegye szinódusi munkacsoportjának javaslatai alapján véglegesítettük azokat a kérdéssorokat, melyekkel egy-egy célcsoport: a papság, a szerzetesek, az intézményi munkatársak, az egyházközségi képviselőtestületek, az ifjúsági csoportok, a lelkiségi mozgalmak és családi közösségek, a karitatív szervezetek, a hitoktatók, a köznevelési és felsőoktatási intézmények körében általánosan és specifikusan is mérhetővé válhatnak az egyes csoportokat jellemző sajátosságok. A kérdőíveknek a jelenlegi helyzet felmérése mellett a jövőkép megfogalmazása is kiemelt célja. 

 

Aktuális miserend

2022 októberétől

Templom

hétfő  7:00 Premontrei 
  17:00 Orsolyiták 
kedd  7:00 Premontrei
   17:00 Orsolyiták 
szerda  7:00  Premontrei
   17:00 Orsolyiták 
csütörtök  7:00  Ferencesek
   17:00  Premontrei
péntek 7:00  Ferencesek
   17:00  Premontrei
szombat  7:00  Premontrei
vasárnap  7:15 Ferencesek
   8:30  Orsolyiták 
   10:00  Premontrei
  11:30 Déli plébánia
  12:00 Dóm

 

banner 336x280 hu

Közösségi képek

309285846_521104243162990_6639958185966881488_n.jpg

IMG 20221206 162854C