Katolikus Kassa

A kassai Szent Gellért pasztorációs központ honlapja

Szent Erzsébet Dóm

KASSA ÉKKÖVE A SZENT ERZSÉBET SZÉKESEGYHÁZ

Szent Erzsebet Dom

A művészet prófétai küldetése, hogy előrelátóan kiemelje a semleges környezetből a helyet, az anyagot és a cselekedetet, amelyek aztán évszázadokon keresztül újra meg újra az ember napi életterét adják. Ehhez az előrelátó küldetéshez a művészeknek szüksége van rendíthetetlenül biztos viszonyítási pontokra: Istenre, hazára, igaz múltra, családra, tanítókra, barátokra, emberségre, becsületre, és valódi tartalommal megtöltött gondolatokra.

A Szent Erzsébet – főszékesegyház, vagyis a kassai dóm ennek a biztos viszonyítási pontnak az erőt adó, bátorító jele. Ezzel a templom kiemelkedő helyet tölt be az Egyház és a város történelmében és jelenében, a város idegenforgalmában, illetve keresztény hitünk megélésében.  A templom célja - a hitéleti szempontok feltétlen elsőbbségének szem előtt tartásával, „mivel a templom szent hely, az Isten háza” - 1374 körül elkezdett építése óta változatlan: emberkéz által alkotott szépségein, az itt játszott zenén és az élő keresztény közösségen keresztül minden idelátogatóval éreztetni a világot teremtő és minden embert üdvözíteni akaró Isten szeretetét. 

A KASSAI DÓM TÖRTÉNETE

 • 1230 – A város legrégibb írásos emléke említ egy Szent Mihály tiszteletére szentelt román kori plébániatemplomot a jelenlegi dóm helyén, amely valószínűleg a XI. század derekán épült. 
 • 1283 – IV. Márton pápa oklevele bizonyítja, hogy ennek a templomnak a védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Ugyanis a német telepesek betelepülése után – a XIII. század negyvenes éveiben, amikor Kassa város védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet lett -, gótikus stílusban átépítették és védőszentje Szent Erzsébet lett. Ez a templom azonban 1378-ban leégett.
 • 1380 – A tűzvész jó alkalom volt rá, hogy egy új, jelentősen pompásabb templomot kezdjenek el építeni. Eredetileg egy öt hajós bazilika típusú építését tervezték. Az építkezés első szakasza 1420-ig tartott, Luxemburgi Zsigmond uralkodó (1837-1437) és a szentszék – IX. Bonifác pápa jelentős támogatásával folyt.
 • 1420 - A második szakaszban változtattak a terven, és a magasabb középső hajóra merőlegesen azonos magasságú kereszthajót építettek, így jött létre a kereszt alaprajz.
 • 1437 – A dóm nagyrészt már készen áll.
 • 1467 – Az építkezés 3. szakaszában, Cromer Ágoston, bíró 1467-ben építette a Szent Kereszt-kápolnát, ugyanebben az évben került megépítésre a Mettertia-kápolna. Corvin-Mátyás (1458-1490) királyi jótékonyságának köszönhető az építkezés harmadik és negyedik szakaszának előrehaladása. 
 • 1474 – 1477 között épült a főoltár.
 • 1477 – Felépül a Mátyástorony, a királylépcső és a 16 m magas szentségház (kő tabernákulum).
 • 1490 -1491 János-Albert lengyel herceg ostroma idején a dómot megrongálták. Ennek kijavítása 1496 - 1497-ben történt.
 • 1496 - ban készült el az északi torony (Zsigmondtorony).
 • 1520 - Ez az év tekinthető a több mint egy évszázadot átölelő építkezés befejezésének. A dóm építése 1520 után maradt abba. 
 • 1556 - nagy tűzvész pusztított a városban, a székesegyházat sem kímélte. A lángok elől csak a dóm főoltára és három oltára menekült meg.
 • 1604 -  Bocskai István támogatása folytán a város evangélikus többsége használhatta a templomot. 
 • 1671 - ismét a katolikusoké lett.
 • 1682Thököly Imre révén visszakapták az evangélikusok. 
 • 1687 - egy császári katonai csapat elvette az evangélikus gyülekezettől, ettől kezdve folyamatosan a katolikusok kezén van. 
 • 1775 - a katedrálison újabb tűzvész pusztított, s ezt követően borították be az északi tornyot barokk sisakkal.
 • 1804 - létrehozták a Kassai egyházmegyét és az egykori plébánia templom székesegyházi rangot kapott, több felújításon esett át. 
 • 1877 - 1896 a leginkább számottevő felújítások. Ekkor a templomot nemcsak restaurálták, hanem át is építették, igyekezvén visszatérni az eredeti, öthajós tervhez. Az építkezést Steindl Imre tervei alapján Franz Schmidt irányításával végezték. Az átépítés utolsó szakaszában az északi hajó alá kriptát építettek. 
 • 1906 - itt helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferenc hamvait.
 • 1970 – A Szent Erzsébet székesegyház a Nemzeti kulturális örökség része lett. Ez a tény indítványozta, hogy a dóm különös műemléki gondoskodást kapott.
 • 1978 – 2014 között ismét teljesen felújították a templomot.

 

 

Aktuális miserend

2022 októberétől

Templom

hétfő  7:00 Premontrei 
  17:00 Orsolyiták 
kedd  7:00 Premontrei
   17:00 Orsolyiták 
szerda  7:00  Premontrei
   17:00 Orsolyiták 
csütörtök  7:00  Ferencesek
   17:00  Premontrei
péntek 7:00  Ferencesek
   17:00  Premontrei
szombat  7:00  Premontrei
vasárnap  7:15 Ferencesek
   8:30  Orsolyiták 
   10:00  Premontrei
  11:30 Déli plébánia
  12:00 Dóm

 

banner 336x280 hu

Közösségi képek

IMG_1961_small.jpg

IMG 20221206 162854C