SANCTA projekt

Ciele projektu

tisza2Ciele projektu

Strategickým cieľom projektu je budovanie lokálnych partnerstiev na báze spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt. Projekt uplatňuje nové inovatívne metódy a formy komunikácie a spolupráce pre vytváranie udržateľného partnerstva. Dom sv. Gerharda - Pastoračné centrum vykonáva vzdelávaciu činnosť od roku 2007, pričom jeho dve skupiny (spolok kresťanskej inteligencie a spoločenstvo rodín) začali svoju činnosť už v roku 1992. Za tie roky sme usporiadali množstvo hodnotných podujatí (pútnické cesty doma a v zahraničí, pravidelné prednášky v rámci projektu Silové čiary (Erőtér). Každý rok usporiadame Akadémiu Svätej Alžbety, na ktorej pravidelne prednášajú špičkoví odborníci z oblasti teológie, histórie, etiky od nás a zo zahraničia. Predkladaný projekt rozširuje tieto aktivity smerom k podobnému spoločnosti v Tiszaújváros. Naše aktivity a podujatia sa neobmedzujú na členov našej spoločnosti (a na členov spolku v Tiszaújváros), ale sú otvorené pre každého, bez ohľadu na jeho náboženstvo a národnosť. V rámci projektu žiadame finančné zdroje pre aktivity podobného typu, aké sme robili doteraz, ale tentokrát v rámci cezhraničnej spolupráce medzi partnermi. Projekt je realizovaný vo forme 6-tich nadväzujúcich aktivít

Cieľové skupiny 

Cieľové skupiny je možné deliť na základné (skupiny Pastoračného centra v Košiciach a Fary v Tiszaújváros) a širšie. Širšie cieľové skupiny logicky vychádzajú z plánovaných aktivít - účastníci púte časopisu Remény, účastníci púte kostola v Tiszaújváros, účastníci prednášok počas Akadémie Svätej Alžbety, organizátori a účastníci adventých stretnutí, charitatívneho trhu a koncertu v Tiszaújváros, a pod. Významnou cieľovou skupinou sú deti oboch partnerov v rámci plánovaného letného tábora. Tieto akcie zároveň budú mať vplyv aj na širšiu verejnosť v celom regióne bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. Cieľové skupiny v oboch regiónoch: komunity farností partnerov, absolventi učebných programov histórie, sociálnej práce a turizmu, verejnej správy, múzeológie a agentúry zamerané na rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Podujatia

  1. Letný tábor 2021
  2. seminár TISZA 
  3. Akadémia Svätej Alžbety 2021 - Teleprezentácia Domu sv. Alžbety
  4. Stretnutia pre spájanie historických tradícií
  5. Návšteva sakrálnych pamiatok