SANCTA projekt

Találkozás a Történelmi Tradíciók Összekapcsolásáért

A világjárvány megmutatta, milyen jelentőséggel bírnak a jól működő, összetartó közösségek és milyen komoly megtartó erővel rendelkeznek akkor, mikor a mindennapok bajai elbizonytalanítják az embereket. A 2021. év folyamán végre sikerült kialakítani és elmélyíteni a kapcsolatot és a testvéri együttműködést a Kassai Magyar Keresztény Értelmiségi Szövetség és Családközösség, valamint a tiszaújvárosi katolikus plébánia mellett működő csoport között. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló SANCTA projekt, mely az Interreg program keretéből nyert támogatást, nyitotta meg ennek az együttműködésnek a lehetőségét. Az június 20-án megvalósult első közös programot egy újabb találkozó követte, melyre 2021. június 26-án került sor.

     A tiszaújvárosi egyházközösséghez tartozó fíliák találkozója Tiszaújvárosban valósult meg, ahol közös ünnepi szentmisén vehettek részt a kassai és a tiszaújvárosi hívek, mely bevezetőül és felkészülésül szolgált az ezt követő lelki gyakorlathoz és beszélgetéshez. A találkozó fő témája, az „emberi hivatás és küldetés” tisztázása, az ezzel járó felelősség, teher és öröm értelmezése volt. A szentmise által kapott lelki feltöltődést a témát érintő értékes előadás és beszélgetések követték. Az összejövetel többek között alkalmat adott a jelenlévőknek ismerkedésre, szorosabb kapcsolatok kiépítésére s ezáltal további kötetlenebb találkozások megszervezésére is. Előadás tartott Juhász Ferenc pasztorációs helynök úr. Az egyházközösségek további képviselői, Pék György a Tiszaújvárosi Egyházközség világi elnöke, Keresztes Dénes a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, valamint Pásztor Zoltán érseki helynök úr a kassai Szent Gellért Pasztorációs központ rektora is résztvettek  a találkozón. A találkozó agapéval zárult és az együtt töltött idő valóban megerősítette a két közösséget azon elkötelezettségében, hogy a jövőben is szorosan együttműködjenek és további közös programokat szervezzenek.