SANCTA projekt

Projekt beszámolók

1. Kassai KÉSZ nyári tábora Interreg projekt keretében került megrendezésre 

        A kassai Szent Gellért magyar pasztorációs központ évről évre szervez katolikus nyári tábort a kassai és Kassa-környéki magyarajkú gyermekek részére. Idén, az Európai Unió Interreg projektjének köszönhetően, a tábor kibővült és átalakult. A szervezők megpróbálták összekapcsolni a kassai közösséget a tiszaújvárosi katolikusokkal megismertetve a két város fiataljait közös gyökereikkel és gazdag kulturális örökségükkel. Július 26-a és 30-a között 35 gyermek találkozott Kassán, ahol élményekben gazdag közös programban ismerkedtek egymással. A gyermekek többek között meglátogatták a kassai planetáriumot és a botanikus kertet, ahol az égbolt és a természet csodáival ismerkedhettek meg szakszerű vezetés irányításával. Kézügyességüket a Granárium-ban fejleszthették, ahol (milyen tevékenységeket?) próbálhattak ki. A tábor szervezői odafigyeltek a gyermekek lelki és szellemi fejlesztésére és számos előadást és beszélgetést szerveztek számukra, melyeken megismerkedhettek a helyes internethasználattal, részleteket tudhattak meg a különféle káros szokások életükre gyakorolt negatív hatásairól s nem utolsó sorban barátkozhattak, ismerkedhettek és tartalmasan tölthették a nyári szünidő néhány napját. A gyermekek lelki épülését lelki gyakorlat és beszélgetések is szolgálták.

A Kassai Keresztény Értelmiségi Szövetség és Keresztény Családközösség nagy örömmel adott otthont a tábornak és bízunk benne, hogy a résztvevő gyerekek sokat gazdagodtak élményekben és megismerhették a közösségben eltöltött idő örömeit!

 

2. Tiszaújvárosba látogatott a Kassai Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és

a Keresztény Családközösség 

     Az Európai Unió által, az Interreg alapból támogatott projekt keretében, Tiszaújvárosba látogatott a Kassai Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Keresztény Családközösség számos képviselője, hogy megismerkedjen és szorosabbra fűzze kapcsolatát a tiszaújvárosi katolikus közösség tagjaival. A látogatásra 2021. augusztus 15-én került sor és a gazdag program remekül összekovácsolta a résztvevőket. 

    Juhász Ferenc pasztorációs helynök úr előadása, Az Eucharisztia Hatása a Mai Társadalomra címmel rendkívül inspiráló módon világított rá a posztmodern korban kapaszkodókat kereső ember vívódásaira és az eucharisztia felszabadító erejére melyet közös beszélgetés és vita követett. Ez nagyszerű felkészülési lehetőséget kínált arra, hogy a két katolikus csoport tagjai lélekben felkészülhessenek a közelgő nemzetközi eucharisztikus konferenciára, melynek idén Budapest ad otthont. A látogatás csúcspontját a Dr. Pápai Lajos győri emeritus püspök által celebrált szentmise jelentette. A látogatók templomi sétán vehettek részt és a város szakrális emlékhelyeit is meglátogatták. 

     A közösségépítés és a kapcsolatok fejlesztése nagyon fontos abban az időszakban, amikor az egyén élete számos kihívással szembesül a mindennapokban. A Kassai Keresztény Értelmiségi Szövetség és Keresztény Családközösség ezzel a látogatással is szerette volna hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartja az egymásra figyelést és a közös értékek hangsúlyozását a tiszaújvárosi közösséggel.

 

 3. Szent Erzsébet Konferencia Helyett Virtuális Séta a Kassai Dómban 

    A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1999-től 2019-ig minden év novemberében konferenciát rendezett a Szent Erzsébet Napok keretében. A 2020-ra tervezett összejövetel a járvány miatt elmaradt, azonban a kassai közösség mindent elkövetett, hogy a megváltozott lehetőségekhez képest helyettesítse, kitöltse az űrt, ami így keletkezett. Ihletet merítve a megváltozott körülményekből és a modern kor adta lehetőségeket kihasználva, virtuális templomlátogatást és Kassa szakrális emlékhelyeinek digitális bemutatását szervezte meg. A tevékenység eredményeképpen  Virtuális Séta a Kassai Dómbancímmel egy online video prezentáció került bemutatásra, aminek a felvétele itt érhető el. Ez az anyag nem jöhetett volna létre az Európai Unió által, az Interreg program keretein belül nyújtott támogatása nélkül, amiért a Kassai Keresztény Értelmiségi Szövetség és Keresztény Családközöség ilyen módon is köszönetét fejezi ki.

 4. Találkozás a Történelmi Tradíciók Összekapcsolásáért 

     A világjárvány megmutatta, milyen jelentőséggel bírnak a jól működő, összetartó közösségek és milyen komoly megtartó erővel rendelkeznek akkor, mikor a mindennapok bajai elbizonytalanítják az embereket. A 2021. év folyamán végre sikerült kialakítani és elmélyíteni a kapcsolatot és a testvéri együttműködést a Kassai Magyar Keresztény Értelmiségi Szövetség és Családközösség, valamint a tiszaújvárosi katolikus plébánia mellett működő csoport között. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló SANCTA projekt, mely az Interreg program keretéből nyert támogatást, nyitotta meg ennek az együttműködésnek a lehetőségét. Az június 20-án megvalósult első közös programot egy újabb találkozó követte, melyre 2021. június 26-án került sor.

     A tiszaújvárosi egyházközösséghez tartozó fíliák találkozója Tiszaújvárosban valósult meg, ahol közös ünnepi szentmisén vehettek részt a kassai és a tiszaújvárosi hívek, mely bevezetőül és felkészülésül szolgált az ezt követő lelki gyakorlathoz és beszélgetéshez. A találkozó fő témája, az „emberi hivatás és küldetés” tisztázása, az ezzel járó felelősség, teher és öröm értelmezése volt. A szentmise által kapott lelki feltöltődést a témát érintő értékes előadás és beszélgetések követték. Az összejövetel többek között alkalmat adott a jelenlévőknek ismerkedésre, szorosabb kapcsolatok kiépítésére s ezáltal további kötetlenebb találkozások megszervezésére is. Előadás tartott Juhász Ferenc pasztorációs helynök úr. Az egyházközösségek további képviselői, Pék György a Tiszaújvárosi Egyházközség világi elnöke, Keresztes Dénes a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, valamint Pásztor Zoltán érseki helynök úr a kassai Szent Gellért Pasztorációs központ rektora is résztvettek  a találkozón. A találkozó agapéval zárult és az együtt töltött idő valóban megerősítette a két közösséget azon elkötelezettségében, hogy a jövőben is szorosan együttműködjenek és további közös programokat szervezzenek.

 5. Szakrális Emlékek Megismerése a Tiszaújvárosi és Kassai Katolikusok Közös Zarándoklatán 

     Habár a világjárvány jelentősen megnehezítette az emberek közötti kapcsolattartást, ebben az évben sikerült megvalósítani a Kassai Keresztény Értelmiségi Szövetség és Családközösség régi álmát és közös zarándoklatra invitálni, valamint vendégül látni a Tiszaújvárosi katolikus plébánia mellett működő csoportot. A közös zarándoklat az Európai Unió által biztosított támogatás segítségével jött létre, melyet a két csoport az Interreg határon átnyúló kezdeményezéseket támogató alapjából pályázott meg. 

     A zarándokút fő célja az összetartozás érzésének erősítésén kívül a közös lelki gyarapodás és a kapcsolatok elmélyítése volt. A lelki tartalmon felül, a Kassa megyében fellelhető szakrális emlékek felkutatása és megismertetése a tiszaújvárosi partnerekkel egynapos zarándokút keretében nagyszerű alkalmat kínált arra, hogy a két csoport tagjai újra felfedezzék közös kulturális gyökereiket, megosszák vallásos és köznapi élményeiket egymással és szorosabbra fűzzék kapcsolatukat Kassa és Tiszaújváros között. A zarándoklat 2021. július 28-án került megvalósításra. A zarándokok szentmisén vettek részt Kassán, amit közös kirándulás követett Nagyszelmencre rövid kitérővel Dobóruszkára és Borsiba. A résztvevők száma körülbelül 50 fő volt.

     Ez az alaklom is bebizonyította, hogy fontos egymás megismerése, a pozitív energiák közös mederbe terelése, hogy ne csupán megértsük, de meg is tartsuk egymást.